OVD Print - plastové karty, hologramy, čipové karty, identifikačné karty, laminovacie fólie, ceniny
O spoločnosti | OVD Print
Portfólio | OVD Print
Kompletxné riešenia | OVD Print
Štátne doklady a verejné dokumenty | OVD Print
Tlačoviny so zvýšenou ochranou | OVD Print
Obchodné zastúpenia | OVD Print
Referencie | OVD Print
Konzultácie | OVD Print
Kontakty | OVD Print
Komplexné riešenia | Štátne doklady a verejné dokumenty
Komplexné riešenia | Štátne doklady a verejné dokumenty
Komplexné riešenia | Štátne doklady a verejné dokumenty
Komplexné riešenia | Štátne doklady a verejné dokumenty
Komplexné riešenia | Štátne doklady a verejné dokumenty
Komplexné riešenia | Štátne doklady a verejné dokumenty

Štátne doklady a verejné dokumenty

Členstvo v Európskej Únii zaväzuje Slovenskú republiku vydávať doklady a dokumenty v súlade s európskou legislatívou a jej nariadeniami. Jednotlivé komponenty nášho portfólia nám umožňujú vytvoriť a dodať komplexné projektové riešenia ochrany dokladov a dokumentov od samotných prvkov ochrany až po výrobu kompletných dokladov dodávaných spoločne s personalizačnými technológiami a zariadeniami na kontrolu pravosti, funkčnosti a kvality jednotlivých ochranných prvkov. Pri formulácii návrhu, systémovej integrácii, samotnej výrobe a distribúcii komplexných projektov ochrany, spolupracujeme s významnými tlačiarňami cenín a výrobcami dokladov a dokumentov v Európe.

Medzi štátne doklady a verejné dokumenty patria najmä:
  • Cestovné pasy
  • Identifikačné doklady
  • Vízové dokumenty
  • Doklady k vozidlám

andrew eBMA, s.r.o.