OVD Print - plastové karty, hologramy, čipové karty, identifikačné karty, laminovacie fólie, ceniny
O spoločnosti | OVD Print
Portfólio | OVD Print
Kompletxné riešenia | OVD Print
Obchodné zastúpenia | OVD Print
Referencie | OVD Print
Konzultácie | OVD Print
Kontakty | OVD Print
Referencie | OVD Print

Referencie (výber zákazníkov)

 • Úrad vlády SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
 • Národná banka Slovenska
 • Národný bezpečnostný úrad SR
 • Prezídium policajného zboru SR
 • Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR
 • Colné riaditeľstvo SR
 • VÚC Bratislava
 • VÚC Banská Bystrica
 • VÚC Žilina
 • VÚC Trenčín
 • VÚC Nitra
 • VÚC Trnava
 • Rád Maltézskych rytierov
 • Združenie zberateľov historických vozidiel
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Železnice Slovenskej republiky
 • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
 • Dopravný podnik Žilina
 • Dopravný podnik Prešov
 • Eset, spol. s r.o.
 • Bepon, spol. s r.o.
 • Hotel Patriot

  Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť OVD Print spol. s r.o. realizuje svoje projekty z veľkej časti prostredníctvom spolupráce so zahraničnými partnermi alebo v rámci konzorcií, pri niektorých referenčných subjektoch vystupuje v úlohe subdodávateľa projektu.

 • andrew eBMA, s.r.o.