OVD Print - plastové karty, hologramy, čipové karty, identifikačné karty, laminovacie fólie, ceniny
O spoločnosti | OVD Print
Profil spoločnosti | OVD Print
Poslanie, vízia a hodnoty | OVD Print
Krédo spoločnosti | OVD Print
Základné symboly | OVD Print
Tlačové správy | OVD Print
Portfólio | OVD Print
Kompletxné riešenia | OVD Print
Obchodné zastúpenia | OVD Print
Referencie | OVD Print
Konzultácie | OVD Print
Kontakty | OVD Print
Profil spoločnosti | OVD Print

Profil spoločnosti

Spoločnosť OVD Print spol. s r.o. bola založená 23. apríla 1999 za účelom distribúcie ochranných prvkov a komponentov určených pre potreby špecializovaných tlačiarní so zameraním na ceninovú výrobu v Slovenskej a Českej republike.

Jednotlivé iniciálky v názve spoločnosti predstavujú podstatu holografickej výroby a samotnej tlače, resp. aplikácie.
O (optical), V (variable), D (device) a Print (tlač).

Vznik a rozvoj spoločnosti bol financovaný so zdrojov svojich zakladajúcich partnerov bez podpory štátu, fondov, zahraničných partnerov, či prostredníctvom úverov z peňažných ústavov. Partnermi spoločnosti sú fyzické osoby.

V súčasnosti je OVD Print spol. s r.o. dynamicky sa rozvíjajúcou súkromnou obchodnou spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou na slovenskom trhu ceninovej a špeciálnej polygrafie.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je analýza, formulácia, príprava a realizácia komplexných projektov zabezpečenia polygrafickej (ceninovej) ochrany dokladov a dokumentov pred možnosťou ich falšovania a pozmeňovania.

Produktové portfólio spoločnosti je tvorené jednotlivými ochrannými prvkami, ktoré sú určené pre produkty vyžadujúce si zvýšenú ochranu z hľadiska identifikácie originality značky, nominálnej hodnoty výrobku, či zachovania dobrého mena a kvality firmy.

Súčasťou poskytovaných projektov a služieb je možnosť zabezpečenia špecializovaných zariadení určených pre finalizáciu, kontrolu a vyhodnotenie pravosti jednotlivých prvkov ochrany.

V rámci realizovaných projektov vykonávame poradenskú a vzdelávaciu činnosť v oblasti zabezpečenia ceninovej a špeciálnej polygrafickej ochrany jednotlivých produktov a výrobkov.

Spoločnosť OVD Print spol. s r.o. disponuje tímom skúsených odborníkov z jednotlivých oblasti ceninovej a špeciálnej polygrafie pôsobiacich vo vedeckých a stavovských organizáciách tohto špecifického odvetvia.

Všetky komponenty nášho produktového portfólia pochádzajú od výrobcov z prostredia Európskej únie a podliehajú všeobecne uznávaným medzinárodným štandardom a normám.

Sídlo spoločnosti je umiestnené v hlavnom meste Slovenskej republiky, Bratislave.
andrew eBMA, s.r.o.