OVD Print - plastové karty, hologramy, čipové karty, identifikačné karty, laminovacie fólie, ceniny
O spoločnosti | OVD Print
Portfólio | OVD Print
Kompletxné riešenia | OVD Print
Obchodné zastúpenia | OVD Print
Plastové karty | OVD Print
Hologramy | OVD Print
Ochranné fólie | OVD Print
Ceninový papier | OVD Print
Referencie | OVD Print
Konzultácie | OVD Print
Kontakty | OVD Print
Obchodné zastúpenie | Plastové karty

Plastové karty

Austria Card

Spoločnosť Austria Card disponuje viac ako 24 ročnými skúsenosťami s výrobou plastových kariet pre svojich zákazníkov. Výroba pokrýva prevažne potreby telekomunikačných a mobilných operátorov (SIM karty), peňažných ústavov (kreditné a bankové karty), štátnych inštitúcií (identifikačné preukazy, vodičské preukazy, cestovné pasy) a ostatných zákazníkov (klubové karty, zamestnanecké preukazy, karty poistencov a pod).

Ročná výrobná produkcia Austria Card predstavuje viac ako 70 miliónov plastových kariet, pričom 70% vyrobených kariet je určených na export.

Pri výrobe plastových kariet využíva Austria Card najnovšie technológie umožňujúce implementáciu jednotlivých ochranných prvkov do plastovej karty, čo znemožňuje ich falšovanie alebo napodobňovanie. Súčasťou portfólia služieb spoločnosti Austria Card je zabezpečenie personalizácie zhotovených kariet podľa požiadaviek zákazníka.

Sídlom spoločnosti Austria Card je hlavné mesto Rakúska, Viedeň.

AUSTRIA CARD

andrew eBMA, s.r.o.