OVD Print - plastové karty, hologramy, čipové karty, identifikačné karty, laminovacie fólie, ceniny
O spoločnosti | OVD Print
Portfólio | OVD Print
Plastové karty | OVD Print
Hologramy | OVD Print
Ochranné fólie | OVD Print
Ceninový papier | OVD Print
Tlačiarenský papier | OVD Print
Kompletxné riešenia | OVD Print
Obchodné zastúpenia | OVD Print
Referencie | OVD Print
Konzultácie | OVD Print
Kontakty | OVD Print
Portfólio | Plastové karty
Portfólio | Plastové karty
Portfólio | Plastové karty
Portfólio | Plastové karty
Portfólio | Plastové karty
Portfólio | Plastové karty

Plastové karty

Plastové karty sa v ostatnom čase stali najvyužívanejším médiom určeným na zachytenie informácii o držiteľovi karty, resp. kľúčových informácií, ktoré karta obsahuje. Pre garanciu využitia a funkčnosti plastovej karty je potrebné pri výrobe využívať najmodernejšie technológie s dôrazom na materiálové spracovanie, presné vyhotovenie, potlač karty a aplikáciu jednotlivých ochranných prvkov umiestnených na karte. Kvalitné spracovanie, kontrola dielčieho vyhotovenia a dodržiavanie bezpečnostných štandardov je na každom úseku procesu výroby plastovej karty samozrejmosťou.

Plastové karty sú v súčasnosti najčastejšie vyrábané spôsobom laminácie niekoľkých vrstiev plastu do požadovanej hrúbky a štruktúry pomocou využitia vzájomného pôsobenia vysokej teploty a atmosférického tlaku. Pri výrobe plastových kariet sa využíva niekoľko druhov materiálov. Výber materiálu úzko súvisí s požiadavkami zákazníka na vlastnosti plastovej karty, jej určenie a využitie. Pre výrobu plastových kariet nízkeho identifikačného významu z pohľadu požiadaviek na ochranu údajov (zákaznícke karty, klubové karty, darčekové karty) sa používa Polyvinylchlorid (PVC). Pri výrobe plastových kariet, kde je potrebná vyššia odolnosť a pevnosť v súvislosti s ich využitím sa využíva Akrylonitrylbutadienstyren (ABS). Plastové karty určené pre identifikáciu držiteľa s vysokou požiadavkou na jej ochranu (identifikačné karty pre štátnu správu) sa využíva Polykarbonát (PC). Rozmer štandardnej plastovej karty je stanovený normou ISO 7810 (šírka 85,60 mm, výška 53,98 mm). Hrúbku určuje norma ISO 7813 (0,76 mm). Na požiadanie zákazníka je možné vyhotoviť plastové karty aj v iných, klientom určených rozmeroch.

Podľa požiadaviek zákazníka, na, resp. medzi jednotlivými vrstvami karty môžu byť umiestnené tieto ochranné prvky:
 • Potlač UV farbami (farbami viditeľnými v UV spektre). Potlač je vyhotovená ofsetovou tlačou,
 • Potlač OVI farbami (opticky premenlivé farby). Potlač je vyhotovená sieťotlačou,
 • Gilošová potlač (potlač súboru vzájomne sa prelínajúcich kriviek vytvorených špeciálnym softvérom),
 • Lokalizovaný hologram (umiestnený medzi vrstvami karty),
 • Celoplošná holografická fólia (umiestnená na povrchu karty) aplikovaná pôsobením tlaku a teploty,
 • Holografický pásik (holografická fólia aplikovaná tepelnou razbou na povrch karty),
 • Plastický prvok (vystupujúce plastické obrazce zo štruktúry karty),
 • Čip (kontaktný, bezkontaktný). Čip je aplikovaný do štruktúry karty,
 • Magnetický pruh LoCo (Low Coercivity) - nízka hustota záznamu (fólia aplikovaná tepelnou razbou),
 • Magnetický pruh HiCo (High Coercivity) - vysoká hustota záznamu (fólia aplikovaná tepelnou razbou),
 • Podpisové pole (Potlač je vyhotovená sieťotlačou),
 • Stieracie pole (spravidla nepriehľadná fólia aplikovaná tepelnou razbou).
Vyhotovené plastové karty je možné na základe požiadaviek zákazníka personalizovať. Personalizáciu plastových kariet rozdeľujeme z hľadiska jej vyhotovenia nasledovne:
 • Re – Transfer - Karty sa personalizujú jednotlivo. Personalizácia údajov je vyhotovená reverznou tlačou na povrch prenosovej fólie, ktorá sa následne aplikuje na povrch plastovej karty.
 • Termoprint - Karty sa personalizujú jednotlivo. Personalizácia údajov je vyhotovená prenosom termocitlivej fólie na povrch plastovej karty.
 • Emboss - Karty sa personalizujú jednotlivo. Personalizácia údajov je vyhotovená razbou alfanumerických znakov priamo do štruktúry karty. Vystupujúce znaky môžu byť prekryté farebnou fóliou.
 • Laserové gravírovanie - Karty sa personalizujú jednotlivo. Personalizácia údajov je vyhotovená pôsobením vysokej intenzity laserového lúča počas stanoveného časového úseku do určenej vrstvy plastovej karty (vypaľovanie údajov). Pri personalizácii laserovým gravírovaním je možné vytvoriť na plastovej karte aj špeciálny opticky - premenlivý laserový obraz (CLI - Changeable Laser Image, MLI - Multiple Laser image, TLI - Tilted Laser Image).
Plastové karty pokrývajú široké spektrum využitia. V praxi sa najčastejšie využívajú pri výrobe identifikačných kariet, zákazníckych kariet, platobných kariet, telefónnych kariet, garančných kariet, vernostných kariet a darčekových kariet.

andrew eBMA, s.r.o.