OVD Print - plastové karty, hologramy, čipové karty, identifikačné karty, laminovacie fólie, ceniny
O spoločnosti | OVD Print
Portfólio | OVD Print
Plastové karty | OVD Print
Hologramy | OVD Print
Ochranné fólie | OVD Print
Ceninový papier | OVD Print
Tlačiarenský papier | OVD Print
Kompletxné riešenia | OVD Print
Obchodné zastúpenia | OVD Print
Referencie | OVD Print
Konzultácie | OVD Print
Kontakty | OVD Print
Portfólio | Ochranné fólie
Portfólio | Ochranné fólie
Portfólio | Ochranné fólie
Portfólio | Ochranné fólie
Portfólio | Ochranné fólie
Portfólio | Ochranné fólie

Ochranné fólie

Fólie sú určené na ochranu a prekrytie dátových údajov dokumentu, ktoré nesmú byť pozmeňované alebo zamieňané (fotografie, identifikačné údaje, kódované informácie). Z hľadiska spôsobu aplikácie poznáme dva druhy ochranných transparentných fólií. Prvú skupinu tvoria fólie, ktorých aplikácia prebieha za studena t.j. na spodnej časti ochrannej fólie je samolepiaca vrstva transparentného lepidla, ktoré spája fóliu s podkladovým materiálom. Druhým typom fólie je laminovacia fólia určená pre tepelnú lamináciu. Tieto fólie sa vplyvom pôsobenia tepla a tlaku vyvinutom v laminovacom zariadení okamžite spoja s podkladovým materiálom. Ochranné laminovacie fólie sú z hľadiska zvýšenia bezpečnosti dopĺňané ďalšou ochranou. Medzi jednotlivými vrstvami fólie môžu byť umiestnené rôzne ochranné prvky (hologram, potlač UV farbami, potlač špeciálnymi prenosovými farbami), ako aj špeciálny polychromatický obraz (plnofarebný obraz neviditeľný pri dennom svetle, viditeľný buď pod UV svetlom alebo v infračervenom svetle). Povrch fólie môže byť doplnený plastickým ochranným prvkom alebo upravený tak, že striedaním lesklých a matných plôch sa vytvorí obraz viditeľný len pri určitom dopade svetla. Použité materiály (Polyester, Polyetylén, Polyuretan) sa pre rôzne druhy a hrúbky ochranných fólií používajú v presnej definovanej štruktúre, čo umožňuje dokonalé spojenie fólie a podkladového materiálu bez použitia ďalších kopolymérov.
andrew eBMA, s.r.o.