OVD Print - plastové karty, hologramy, čipové karty, identifikačné karty, laminovacie fólie, ceniny
O spoločnosti | OVD Print
Portfólio | OVD Print
Plastové karty | OVD Print
Hologramy | OVD Print
Ochranné fólie | OVD Print
Ceninový papier | OVD Print
Tlačiarenský papier | OVD Print
Kompletxné riešenia | OVD Print
Obchodné zastúpenia | OVD Print
Referencie | OVD Print
Konzultácie | OVD Print
Kontakty | OVD Print
Portfólio | Ceninový papier
Portfólio | Ceninový papier
Portfólio | Ceninový papier
Portfólio | Ceninový papier
Portfólio | Ceninový papier
Portfólio | Ceninový papier

Ceninový papier

Najčastejšie používaným nosným podkladovým materiálom pri výrobe dokumentu je papier. Pre identifikačné doklady a doklady s určitou majetkovou hodnotou sa využívajú papiere, ktoré v samotnom procese výroby prechádzajú určitými úpravami, čím sa výrazne odlišujú od bežne používaných papierov v polygrafickom priemysle. Špeciálne technologické úpravy papiera nakoniec znemožňujú imitovanie, falšovanie a pozmeňovanie originálneho dokumentu.

VODOZNAK - Pri výrobe dokladov je vodoznak v súčasnosti najzákladnejším a najčastejšie používaným ochranným prvkom. Jednoduchá identifikácia v prechádzajúcom svetle umožňuje okamžité rozpoznanie dokumentu. Podľa umiestnenia vodoznaku v ploche papiera rozoznávame priebežný a lokalizovaný vodoznak. Z hľadiska vzhľadu v prechádzajúcom svetle poznáme vodoznak multitónový, trojrozmerný, pozitívny a negatívny.

OCHRANNÉ VLÁKNA - Vlákna uzatvárajú okruh využívaných ochranných prvkov, ktoré sa používajú v procese výroby papiera. Presne špecifikované vlastnosti vlákien a ich umiestnenie dotvárajú technologickú bariéru, ktorá prakticky vylučuje identickú imitáciu. Vlákna môžu byť viditeľné, resp. neviditeľné voľným okom.

OCHRANNÉ PLANŽETY - Sú to malé kúsky hmoty plošného tvaru s podobnými vlastnosťami ako ochranné vlákna a rovnako ich možno kontrolovať z obidvoch strán papiera.

OCHRANNÝ PRÚŽOK - Ochranný prúžok je presne definovaný tenký pásik vyrobený z kovu, resp. umelej hmoty. Samotný prúžok je možné umiestniť priamo do papiera alebo niektoré jeho časti môžu v presných intervaloch vychádzať na povrch. Podľa spôsobu aplikácie ochranného prúžku do hmoty papiera, rozoznávame prúžok súvislý a okienkový. Vlastnosti pásika je možné doplniť o difrakčné, fluorescenčné či merateľné magnetické a elektronické vlastnosti. Rovnako ich možno potláčať tlačiarenskými farbami a môžu obsahovať mikrotexty a skryté prvky.

CHEMICKÁ OCHRANA - Chemická ochrana papiera s citlivosťou na kyseliny, zásady, oxido-redukčné činidlá a rozpúšťadlá zabraňuje použitiu vyššie uvedených látok pri snahe pozmeňovať, či falšovať dokument. Pri styku s týmito látkami vzniká na papieri špecifická farebná škvrna.

andrew eBMA, s.r.o.